Maske Kullanımı Hakkında Bilgi

Gösterim: 38381

Maske fiziksel, kimyasal, biyolojik ajanların toz ve partikülerine karşı çalışanları koruyan kişisel koruyucu bir donanımdır
Maske Çeşitleri
Cerrahi tıbbi maskeler TSE-EN 14236 standardına göre üretilerek CE belgesi almış maskelerdir, Ameliyathanelerde ve benzer özelliklere sahip diğer tıbbi ortamlardaki cerrahi işlemler sırasında enfeksiyon etkenlerinin personelden hastalara ve hastalardan personele bulaşmasını sınırlamak amacıyla tasarlanmış maskeler olup, cerrahi maskeler olarak 2 yada 3 katlı olarak kağıt veya kumaştan üretilmişlerdir.
Solunum sistemi koruyucu cihazlar Amerikan İş Güvenliği ve Sağlığı Ulusal Enstitüsü ( NIOSH ) Amerikan İş Güvenliği ve Sağlığı Ulusal Enstitüsü ( NIOSH ) belirlediği iş sağlığı ve güvenliği standartlarna göre FDA tarafından onaylanarak belge maskeler N95, N99 N100 olarak sınıflandırılır TSE-EN 149 standardına göre üretilerek CE almış maskeler ‘Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Partiküllere karşı filtre edici yarım maskeler’ EN 149: Toz maskeleri yeni Avrupa Standardı maskeleri FFP1, FFP2, FFP3 şeklinde sınıflandırmaktadır. Kişisel koruyucu donanımlar çalışma bakanlığının gözetim ve denetiminde olup onaylanmış CE yada FDA belgesi olmayan ürünlerin üretilmesi ve satışı yasaktır.
Link TC Sağlık bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Laboratuvar güvenliği rehberinin 197. Ve 81.sayfası Bu rehberde biyolojik etkenler risk grubu listesinde insanlar için risk grubu 2 olarak belirlenmiş Biyogüvenlik düzeyi 2+ olarak belirlenmiştir.

Partikül filtreli respiratörler “filtering facepiece” olarak da adlandırılır. Bu tip respiratörler “filtering facepiece“ sözcüklerinden türetilen FFP ve buna eklenen sayılarla (FFP1, FFP2 ya da FFP3) 3 kategoriye ayrılır.
Avrupa Birliği tarafından benimsenen bu kategorizasyon filtrelerin aerosol bulaş riskini kaç kat azalttığı ile ilişkilidir. Uygun koşullarda kullanıldığında FFP 1 bulaş riskini 4 kez, FFP 2 10 kez, FFP3 ise 20 kat azaltır.
Diğer bir deyişle bunların filtreleme etkinliği FFP1, FFP2 ve FFP3 için sırasıyla %80, %94 ve %99.97 dir. Bu respiratörler EN149:2001+A1 (2009) standardına uygun olmalıdır. Maskenin üzerindeki işaretlemelerde maskenin özellikleri açıklanmaktadır.
Valfli olan ve olmayan respiratörler arasında koruyuculuk yönünden bir fark yoktur. Valfli olanlarda solumak biraz daha kolay olmakta ve özellikle beraberinde gözlük kullanılıyor ise gözlük daha az buğulanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün yayınladığı rehberde sağlık profesyonellerin kullanması gereken Solunum maskelerinin özellikleri belirtilmiştir. Buna göre;
Solunum cihazı (maskelerin) FDA Sınıf II'ye göre minimum "N95" (21 CFR 878.4040 ve CDC NIOSH)
Avrupa Birliği KKD Yönetmeliği 2016/425 III. Kategori (EN 149) uygun minimum "FFP2" solunum cihazı kullanılması önerilmektedir.
DSÖ ve CDC (Centers for Disease Control and Prevention /ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) toplum içinde dolaşmalarda TSE-EN 14236 standardına uygun 3 katlı Cerrahi tıbbi maskelerin yeterli olduğunu belirmektedir.
Sağlık Profesyonellerinin hasta muayenesi esnasında solunum sitemine yönelik kişisel koruyucu donanım olarak asgari FFP3(N95) veya FFP2 üzerinde koruyuculuğu olan maskeleri kullanmaları önerilmektedir.
FFP3(N95) veya FFP2 ve üzerindeki maskeler sadece biyolojik riskler için değil aynı zamanda kimyasal ve fiziksel partiküller içinde kullanıldığı ve bu kimyasal/fiziksel özellikler için geliştirilmiş aktif karbon vb ilave özellikler hava alışverişi için ventil bulunması gibi birçok çeşitleri bulunduğu unutulmamalıdır. FFP3 yada FFP2 üzeri koruyuculuğu olan maskeler sadece sağlık çalışanları için idealdir.
Kişisel Koruyucu Donanımların doğru seçilmesi kadar doğru kullanılmasında önemlidir.

MASKE NASIL TAKILMALI?

Maske kullanımıyla ilgili ciddi hataların olduğunu ve korunmak için pahalı maskelerin alınmamasının gerektiğini belirten Prof. Dr. Karabay, şu açıklamada bulundu:

 

“Maske kullanırken gözlemlediğim bazı hatalar var. Maskenin ağzı, çeneyi ve burnu tam olarak kaplamalı. Cerrahi maskelerin üst kısmındaki metalin buruna göre şekillendirilerek kullanılmalı. Burun dışardayken maske kullanılmasının mantığı yok. Maske çıkartılırken ortasına dokunarak çıkartılması da virüsü ele bulaştırır. Maske ipçiklerinin olduğu kısımdan çıkarılarak atılmalıdır.”

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments (16511)

Load Previous Comments